Průběh výstavby

- Geodetické vyměření základové desky
- Sejmutí ornice
- Rozměření základových pásů
- Výkop základových pásů
- Montáž zemění do výkopu
- Provedení betonové zálivky pásů do výkopu
- Montáž ztraceného bednění vč. armování
- Provedení betonáže ztraceného bednění
- Montáž rozvodů elektro, voda a kanalizace
- Provedení hutněného zásypu a štěrkového lože
- Montáž TI soklu
- Provedení armování základové desky
- Zalití základové desky betonovou směsí
- Provedení ležaté hydroizolace základové konstrukce
- Výroba a montáž svislých nosných a nenosných konstrukcí z KVH hranolů jednostranně opláštěných deskami fermacell
- Provedení montáže konstrukce krovu z příhradových vazníků
- Montáž střešní pojistné hydroizolace a laťovaní
- Stavba komínového tělesa
- Montáž krytiny
- Provedení podbití z palubek
- Montáž oken a vchodových dveří
- Montáž TI do obvodových stěn a stropů
- Provedení parozábrany a předstěnových latí
- Montáž izolace příček
- Provedení hrubých rozvodů elektrické instalace, kanalizace, rozvodu pro vnitřní vodovod a topení
- Záklop vnitřní stavby deskami fermacell
- Montáž TI podlahy
- Betonáž hrubé podlahy
- Montáž vnitřních podhledů SDK
- Tmelení SDK a fermacell
- Provedení fasády a kontaktním zateplovacím systémem ETICS
- Výmalba
- Montáž obkladů a dlažeb
- Montáž krbu
- Kompletace zařizovacích předmětů
- Montáž kotle a bojleru
- Montáž finálních podlah
- Montáž vnitřních obložkových zárubní a dveří
- Kompletace elektroinstalace
- Úklid a předání dokončeného díla