Skladby konstrukcí domu

Obvodová stěna (difuzně uzavřená)

Základová deska a podlaha

Skladba podlahy v 2 NP

hörmann

Vnitřní příčka

Střešní konstrukce